Дзе хадзіў вяльможны Баркулаб

imagesБаркалабаўская сельская бібліятэка – пераможца ХХІІІ рэспубліканскага агляду-конкурсу “Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры”.

Штогод з мэтай умацавання ролі публічных бібліятэк у фарміраванні нацыянальнай свядомасці насельніцтва, распаўсюджвання ідэі беларускасці, прапаганды нацыянальнай спадчыны, гісторыі, літаратуры, мовы, народнай культуры, падтрымкі і развіцця чытання, у  рэспубліцы праходзіць агляд-конкурс  “Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры”. 29 чэрвеня 2015 года Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь быў падпісаны загад №79 «Аб выніках XХIII рэспубліканскага конкурсу «Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры».

У конкурсе прынялі ўдзел 42 публічныя бібліятэкі: 12 цэнтральных, 30 бібліятэк-філіялаў. Сярод пераможцаў у намінацыі «За навацыі ў сферы бібліятэчнай справы» Дыпломам другой ступені і грашовай прэміяй у памеры 40 базавых велічынь узнагароджана Баркалабаўская сельская бібліятэка. 24 гады працуе тут Святлана Чухманава, бібліятэкар 2 катэгорыі, спецыяліст з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй.

На конкурс ёю быў прадстаўлены вопыт работы бібліятэкі па краязнаўству. Краязнаўства на Баркалабаўшчыне мае сваю гісторыю, традыцыі,  з’яўляецца прыярытэтным накірункам у рабоце бібліятэкі, якая носіць комплексны і мэтавы характар. Сабраць і захаваць для будучых пакаленняў багатую матэрыяльную і духоўную культуру краю, паказаць індывідуальнасць і непаўторнасць кожнага яго куточка, сістэматызаваць матэрыял, зрабіць даступным кожнаму карыстальніку – у гэтым сэнс пошукавай і даследчай работы бібліятэкі.

Значная ўвага Святланаю Васільеўнаю надаецца фарміраванню фонда краязнаўчых дакументаў, які выдзелены асобна і адлюстраваны ў краязнаўчай картатэцы. Найбольш цікавыя краязнаўчыя дакументы экспануюцца на пастаянна дзеючых бібліятэчных выставах: “Беларусь! Ганарыся сваёй краінай”, “Бацькаўшчына! Ты багацце маё і любоў”, “Зямля бацькоў – жыцця крыніца”, “Святыні вакол нас”, “Знакамітыя людзі краю”.

Сярод  асноўных інавацыйных кірункаў можна вылучыць распрацоўку на аснове мясцовых праваслаўных каштоўнасцяў бібліятэчнай праграмы па духоўна-маральнай асвеце насельніцтва “Праваслаўныя традыцыі краю” (2012-2013 гг.), стварэнне поўнатэкставай электроннай базы дадзеных “Баркалабава: гісторыя далёкая і блізкая” (2014 г.), распрацоўку бібліятэчнай праграмы “Баркалабаўскі край: чым болей пазнаю, тым болей зберагаю” (2014-2015 гг.).

Рэалізацыя бібліятэчнай праграмы “Праваслаўныя традыцыі краю”  дазволіла на аснове рознабаковага супрацоўніцтва паміж бібліятэкай і Храмам у імя Іаана Прадцечы пры Баркалабаўскім Свята-Узнясенскім жаночым манастыры, Царквой іконы Казанскай Божай Маці, праваслаўнай грамадскасцю правесці шэраг мерапрыемстваў, накіраваных на духоўнае адраджэнне грамадства, далучэнне аднавяскоўцаў да шматвекавой праваслаўнай культуры.

З мэтай забеспячэння даступнасці да краязнаўчых рэсурсаў бібліятэкі ў  2014 г. распрацавана поўнатэкставая электронная база дадзеных “Баркалабава: гісторыя далёкая і блізкая”, якая змяшчае вычарпальную інфармацыю аб гістарычным шляху і сучасным становішчы Баркалабаўшчыны. База дадзеных дазваляе ажыццяўляць шматаспектны пошук неабходнай краязнаўчай інфармацыі, складаецца з дзевяці раздзелаў: “Факты, падзеі, імёны”, “Баркулабаўскі летапіс”, “Свята-Узнясенскі жаночы манастыр”, “Ікона Божай Маці “Баркалабаўская”, “Царква іконы Казанскай Божай Маці”, “Дваранскі род Радкевічаў”, “Поле сарочынскай славы”, “Сацыяльна-культурная сфера краю”, “Нястомныя даследчыкі даўніны” (краязнаўча-даследчыя працы і артыкулы мясцовых краяведаў Віктара Фаміча і Ганны Пятроўны Куляшовых). Кожны раздзел змяшчае бібліяграфічныя апісанні выкарыстанай літаратуры і сканіраваныя копіі гэтых друкаваных матэрыялаў.

Цікавы дызайн, сучаснае афармленне робяць яе даступнай для ўсіх катэгорый карыстальнікаў. Зручнасць базы ў тым, што ёй можна карыстацца без доступа ў сетку Інтэрнэт.  Для аддаленых карыстальнікаў  сабраная база дадзеных “Баркалабава: гісторыя далёкая і блізкая” ёсць на інфармацыйным сайце цэнтральнай раённай бібліятэкі імя.Барыса Стральцова.

Веданне сваіх каранёў, свайго мінулага сілкуе будучае. Інавацыйны, творчы падыход да справы і надалей будзе спрыяць таму, што бібліятэка аграгарадка Баркалабава застанецца захавальніцай гісторыі роднага краю, цэнтрам прапаганды народнай спадчыны, выхаваўчай работы з падрастаючым пакаленнем.

Таццяна КАРЖОВА,
загадчыца аддзела бібліятэчнай рэкламы і маркетынга цэнтральнай раённай
 бібліятэкі імя Б.В.Стральцова.